Informatie


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Ouderbetrokkenheid

 De Jan Ligthartschool heeft het getroffen met heel betrokken ouders. Samen met de ouderraad en de leerlingenraad organiseren we jaarlijks leuke activiteiten voor de kinderen. ... 

Praktische informatie

Lees hieronder de praktische informatie over onder andere bewegingsonderwijs, muziek, HVO/GVO, EHBO lessen etc.... 


Mijn kind is ziek

Wat vervelend, je kind is ziek. Wij zouden het prettig vinden om dit voor 8.25 uur even te horen via het volgende nummer: 038-4478970. Veel beterschap toegewenst! ... 

Documenten

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van de website en/of schoolgids meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen. Het is mogelijk om bepaalde documenten in te zien....