Zelf denken

samen doen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

De ouderraad (OR)
Onze ouderraad zorgt voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. Een ouderraad doet meer! Zij organiseert jaarlijkse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Om deze feesten mogelijk te maken is er de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedroeg het afgelopen jaar € 20,00. Van de bijdrage worden zaken als sinterklaascadeautjes, de kerstmaaltijd, bloemen, deelname aan sportactiviteiten en ouderavonden bekostigd. Met uw vrijwillige bijdrage maakt u dus veel mogelijk.  

De medezeggenschapsraad (MR)
De MR is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat uit vier leden, te weten: twee ouders (Martijn Gelderman en Ryan Kalkhoven) en twee leerkrachten (Anne Lensink en Maartje Kooman). De leden nemen voor een periode van drie jaar zitting in de MR. De directeur van de Jan Ligthartschool (Miriam Göeken) is geen lid van de MR maar vertegenwoordigt het bestuur in de vergaderingen. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval Stichting Proo. De MR vergadert zes keer per jaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Daarvoor hoeft u zich alleen aan te melden bij één van de MR-leden. U kunt zelf ook lid worden van de MR. Daarmee heeft u invloed op de organisatie van onze school en ons onderwijs. En dat is direct in het belang van de kinderen, ook van uw kind. 

Ouderbetrokkenheid
De Jan Ligthartschool heeft het getroffen met heel betrokken ouders. Samen met de ouderraad en de leerlingenraad organiseren we jaarlijks leuke activiteiten voor de kinderen.

We starten het jaar met een openingsactiviteit (vossenjacht), er is een voorleesontbijt (kinderboekenweek), een Sinterklaasviering, een Kerst knutselactiviteit, een Kerstdiner, een Nieuwjaarsdisco, een Paasmarkt, een roefeldag (kijken bij bedrijven in de omgeving), een laatste schooldagviering etc.

Ouders ondersteunen ons ook bij het leesonderwijs, het computeronderwijs, excursies en handvaardigheid werkstukken. Dit alles in een ongedwongen, plezierige samenwerking!

Wil jij ook je talent inzetten voor onze school? Laat het ons weten! Samen maken we de Jan Ligthartschool het allerleukst.

 

Schoolvideo

film

Social media

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebook pagina.