Zelf denken

samen doen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Als daltonschool geloven we dat je kind zich het beste ontwikkelt als het leert te reflecteren op het eigen denken en doen.

Plezier en veiligheid zijn de basis van ons onderwijs. Dus bieden we een vriendelijke omgeving waarin fijn samenwerken en samen leven voorop staan. Naast lessen, waar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd, staan er veel gezamenlijke activiteiten op het programma. Buitenspelen, vieringen, lesactiviteiten, excursies…

Al vanaf de eerste dag dat je kind op de Jan Ligthartschool zit geven we onze belangrijkste principes mee: zelfstandigheid én samenwerken. In groep 1 en 2 leren de kinderen al samenwerken, omgaan met verantwoordelijkheden, omgaan met elkaar en zelfstandig werken en denken. 

Kinderen zelf op hun doen en denken laten reflecteren. Dat vinden we belangrijk. Want het stimuleert hun ontwikkeling. Maar we vinden het óók belangrijk dat kinderen beseffen dat ze er niet alleen voor staan. Je kan en mag elkaar helpen, want uiteindelijk hebben we elkaar in de maatschappij later ook nodig. Weten waar jij en de ander goed in is of juist hulp bij nodig heeft dus! Elkaars kwaliteiten benutten. Daar groei en bloei je samen van.

Een kind leert op vele manieren. En ieder kind heeft zijn eigen talent en voorkeuren. Wij  sluiten daar op aan zodat er geen kans onbenut blijft het beste in je kind boven te halen.

Onze belofte is dan ook:

Zelf denken, Samen doen. 

Op de pagina 'Daltononderwijs' beschrijven we de kernwaarden van ons onderwijs.

 
Kanjertraining

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een veilige school, waar het zichzelf kan zijn. Onze school biedt daarom heel bewust de Kanjertraining aan. Zo houden we de sfeer in de groep goed of kunnen we deze verbeteren wanneer daar een aanleiding voor is. De Kanjertraining staat bekend als een (anti-)pestmethode, maar is veel meer dan dat. De Kanjertraining geeft kinderen (en leerkrachten, ouders) handvatten voor allerlei sociale situaties.

Om de week krijgen de kinderen een Kanjertrainingsles, waarbij we aan de volgende doelen werken:

•      Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

•      Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

•      Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

•      Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

•      Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

•      Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

•      Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.


Bewegingsonderwijs  

Kinderen houden van bewegen. Dat doen we dan ook in elke groep! Bewegingsonderwijs vindt zowel binnen als buiten plaats. De kleu­ters bewegen elke dag, de oudere groepen gymmen wekelijks op maandag en woensdag.
Wij willen benadrukken dat tijdens de gymlessen (en andere lessen buiten de school) sieraden (en andere waardevolle spullen) thuis gelaten moeten worden. Wanneer dit toch meegenomen wordt, is het op eigen risico. De leerkracht neemt ook niet de verantwoordelijkheid voor het letten op deze waardevolle spullen tijdens de (gym)lessen.  

Muziek  

Muziek krijgt aandacht binnen onze school door zingen, dansen en leren over begrippen als maat en ritme door onze vakleer­kracht Marten van der Worp. Alle kinderen krijgen elke vrijdag drie kwartier muziekles.

Humanistisch/Godsdienst vormingsonderwijs    

Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om op dinsdag godsdienstig (GVO) of humanistisch (HVO) vormingsonderwijs te volgen. Voor aanvang van ieder schooljaar kan het kind samen met de ouders een keuze maken.

 Agaath Debets, vakleerkracht HVO, besteedt veel aandacht aan aspecten als vrijheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. 
Margreeth Oldenhuis, vakleerkracht GVO, besteedt vooral aandacht aan de Bijbelse geschiedenis en christelijke feestdagen.
Manon Kamman verzorgt de lessen ‘filosoferen met kinderen’ aan de onderbouwgroepen.


Verjaardag leerling       

Is je zoon of dochter jarig, dan vieren we dat natuurlijk. De jarige wordt in de klas toegezongen, mag een kaart uitkiezen bij de groepsleerkracht en zich ook laten feliciteren door het team. In het kader van gezonde voeding willen we je vragen om een gezonde traktatie mee te geven.

Verjaardag juffen/meesters       

Een feestje is altijd welkom. Kinderen zijn er gek op. De verjaardagen van de juffen/meesters worden in het schooljaar dan ook samen met de kinderen in de klas gevierd.

Schoolreis en schoolkamp

Om elkaar in de eerste weken van het schooljaar goed te leren kennen, gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 op schoolreis. Om het jaar gaan de groepen 7 en 8 drie dagen op schoolkamp. Het bedrag voor het schoolkamp hangt af van de accommodatie en de activiteiten die de kinderen gaan ondernemen.

EHBO

Er gebeurt van alles in huis, school, tijdens het buitenspelen of bij de sportvereniging. Het is belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen als bijvoorbeeld één van hun vrienden of vriendinnen zich bezeert.
Met behulp van het Oranje Kruis Jeugdboekje leren de kinderen van groep 8 eerste hulp verlenen volgens de geldende Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp.

De EHBO lessen worden gegeven door twee mensen van de EHBO vereniging.
De kinderen leren bijvoorbeeld wat ze moeten doen als iemand een bloedneus  of een schaafwond heeft. Ze leren wat ze moeten doen als iemand bewusteloos raakt, in shock is of letsel heeft aan oog, neus of oor of andere kleine verwondingen heeft opgelopen.  Ook kneuzingen en botbreuken worden besproken.
Tevens wordt in de EHBO lessen ingegaan op hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het verlenen van eerste hulp en welke verbanden moeten worden aangelegd bij verschillende verwondingen.
De lessen worden afgesloten met een examen, waarbij de kinderen een officieel diploma Jeugd Eerste Hulp van het Oranje Kruis kunnen halen.

Schoolvideo

film

Social media

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebook pagina.